Cần biết

Nhiệm vụ thương hội

30-03-14


Nhiệm vụ Thương Hội là một trong những nhiệm vụ mang đến nhiều phần thưởng cho quý đồng đạo. Đồng đạo dễ dàng tham gia nhiệm vụ này vì điều kiện khá dễ dàng.

Điều kiện tham gia

Cách thức tham gia

Khi hội đủ điều kiện, đồng đạo có thể tìm đến Chủ Thương Hội để nhận nhiệm vụ Thương Hội. Một nhiệm vụ Thương Hội bao gồm 40 bước.

Sau khi hoàn thành xong 40 bước mới được xem là hoàn thành 1 nhiệm vụ Thương Hội.

NPC Chủ Thương Hội Vị trí
Kiếm Thế Biện Kinh Phủ – 200/187
Dương Châu Phủ – 197/207
Lâm An Phủ – 219/244
Phượng Tường Phủ – 219/212
Thành Đô Phủ – 201/203
Tương Dương Phủ – 200/191
Đại Lý Phủ – 185/212
Nhiệm vụ thương hội bao gồm 3 loại chính:
  • Đưa thư : Đưa thư của thương hội đến vị trí Người Liên Lạc Thương Hội, do chủ Thương Hội chỉ định.
  • Thu thập : Thu thập các vật phẩm do Chủ Thương Hội yêu cầu.
  • Sưu tầm : Sưu tầm các lệnh bài do chủ Thương Hội yêu cầu.

Chưởng quản kính bút


Top
X