Cần biết

Du Long Các

30-03-14


Để vào được Du Long Các, các cao thủ cần có giấy thông hành – Chiến Thư Mật Thất Du Long để trình với Tiểu Long Nữ – Thiên Thiên, người canh giữ mật thất.

Điều kiện tham gia

  • Nhân vật đạt đẳng cấp 50 và đã gia nhập Môn phái.
  • NPC liên quan:
Hình ảnh Ghi chú
Kiếm Thế
  • NPC Tiểu Long Nữ – Thiên Thiên.
  • Có mặt trong mật thất Du Long.
Kiếm Thế
  • NPC Long Ngũ Thái Gia.
  • Có mặt tại các tân thủ thôn.
  • Đối Nguyệt Ảnh Thạch.

Chiến Thư – Mật Thất Du Long

Chiến Thư – Mật Thất Du Long là “tín vật” dùng để khiếu chiến với người canh giữ mật thất.

Kiếm Thế

Có hai cách để có được Chiến Thư:

  • Cách 1: Sử dụng Nguyệt Ảnh Thạch đến Long Ngũ Thái Gia để đổi lấy Chiến Thư – Mật thất Du Long.
  • Mua Nguyệt Ảnh Nguyên Thạch trên Kỳ Trân Các. Sau đó sử dụng Kĩ Năng Sống để chế tạo thành Nguyệt Ảnh Thạch.
Kiếm Thế Kiếm Thế
  • Cách 2: Dùng Nguyệt Ảnh Thạch đổi Chiến Thư với NPC Thiên Thiên khi vào trong mật thất.
Kiếm Thế

Chưởng quản kính bút


Top
X