Cần biết

Đảo Tẩy Tủy

30-03-14


Với Lệnh bài Tẩy Tủy Đảo, nhân sĩ có thể đến hòn đảo huyền bí – nơi sẽ giúp Quý đồng đạo tẩy điểm Tiềm năng hoặc điểm Kỹ năng để có thể đi theo một đường tu luyện khác.

Thu thập & sử dụng

Lệnh bài Tẩy tuỷ đảo

Ghi chú

Lệnh bài Tẩy tuỷ đảo
  • Chức năng: Tẩy điểm tiềm năng và kỹ năng.

  • Yêu cầu: Đẳng cấp 60.

  • Giá: 200 đồng.

  • Hạn sử dụng: 30 ngày.

Lệnh bài Tẩy tuỷ đảo

Đồng đạo đối thoại với Chưởng môn để đến Tẩy Tủy Đảo.

Lệnh bài Tẩy tuỷ đảo

Quy tắc

Đồng đạo có đẳng cấp 60 trở lên, sau khi đã đến đảo tẩy tuỷ 1 lần miễn phí, thì không thể đến đảo tẩy tuỷ nữa. Muốn vào đảo tẩy tuỷ, các lần tiếp theo phải mang theo Lệnh bài Tẩy Tuỷ.

Số lần Số Lệnh bài
Lần 1 Miễn phí
Lần 2 1 lệnh bài
Lần 3 2 lệnh bài
Lần 4 3 lệnh bài
Lần 5 4 lệnh bài
Lần 6 trở đi 5 lệnh bài

Chưởng quản kính bút


Top
X