Cần biết

Tranh đoạt lãnh thổ

30-03-14


Tranh Đoạt Lãnh Thổ – Nơi hùng bang tứ phương hội ngộ, so tài cao thấp, hỗn thiên bá nghiệp. Để dễ dàng tham gia tính năng, thân mời quý nhân sĩ theo dõi những thông tin sau (trong game có thể tham khảo tại cẩm nang Kiếm Thế – F12):

Cấp lãnh thổ

Kiếm Thế

Quy tắc tấn công

Kiếm Thế

Các bước tấn công

Kiếm Thế

Quân nhu lãnh thổ chiến

Kiếm Thế

Thành chính

Kiếm Thế

Thành tích lãnh thổ chiến

Kiếm Thế

Phần thưởng lãnh thổ chiến

Kiếm Thế

Danh vọng lãnh thổ

Kiếm Thế

Giao diện bản đồ lãnh thổ

Kiếm Thế

Câu hỏi thường gặp

Kiếm Thế

Chưởng quản kính bút


Top
X