Cần biết

Hoạt động Vận Tiêu

10-04-17


Hoạt động Vận Tiêu

Thời gian hoạt động

  • Thời gian hoạt động : Từ 12:00 đến 23:00 hàng ngày
  • Điểu kiện tham gia : Tất cả người chơi đã gia nhập môn phái
  • Tham gia thông qua Npc Lục Tam Cân tại Giang Tân Thôn

Hướng dẫn hoạt động

   • Nhận nhiệm vụ thông qua NPC Lục Tam Cân (201/195 Giang Tân Thôn)
   • Khi nhận nhiệm vụ, hệ thống ngẫu nhiên ra 3 phẩm chất tiêu : Thanh Đồng, Bạch Ngân và Hoàng Kim
   • Nếu không ưng ý với phẩm chất tiêu, sử dụng chức năng làm mới tiêu (Tiêu hao 3 vạn đồng)
   • Sau khi nhận hộ tiêu, tiến hành hộ tiêu và nộp cho npc Lục Tam Cân ở bản đồ Thục Nam Trúc Hải (xem hình bên dưới)


 

Chú ý

 • Có thể dừng (thông qua Truyền Tống Phù) và tiếp tục (thông qua Npc Lục Tam Cân) vận tiêu khi muốn (Không bị mất lượt)
 • Trong quá trình vận tiêu chỉ được đối thoại với Npc Lục Tam Cân và Thủ Khố
 • Trong quá trình vận tiêu không thể sử dụng truyền tống phù
 • Trong quá trình vận tiêu bị chết, quay lại gặp Npc Lục Tam Cân ở Giang Tân Thôn để hộ tiêu lại

 

Phần thưởng hoạt động

Trả tiêu đồng thời nhận luôn phần thưởng tại Npc Lục Tam Cân tại bản đồ Thục Nam Trúc Hải

Chưởng quản kính bút


Top
X