Cần biết

Hoạt động Võ Lâm Minh Chủ

22-03-17


Hoạt động Võ Lâm Minh Chủ

Thời gian hoạt động

  • Thời gian báo danh : Từ 20:00 đến 20:15 thứ 4 hàng tuần
  • Thời gian hoạt động : Từ 20:15 đến 21:00
  • Tham gia thông qua Npc Đạt Nhĩ Ba tại Giang Tân Thôn

Hướng dẫn hoạt động

  • Khi báo danh người chơi được đưa vào bản đồ Võ Lâm Minh Chủ, trạng thái PK chuyển sang luyện công
  • Trong bản đồ người chơi được hỗ trợ kỹ năng Khai Thần Thuật, để phát hiện nhân vật tàng hình
  • Vào lúc 20:15 toàn bộ người chơi sẽ chuyển trạng thái PK Đồ Sát để bắt đầu hoạt động, đồng thời toàn bộ nhân vật trong bản đồ sẽ được ghi danh vào hệ thống, để nhận quà báo danh khi kết thúc trận đấu
  • Trong thời gian hoạt động người chơi sẽ được hồi sinh 1 lần tại chỗ và nhận được Full rương Máu, chết lần nữa tự động về thành
  • Trong thời gian diễn ra từ 20:15 đến 21:00, người chơi sống sót cuối cùng sẽ đoạt Cờ Minh Chủ (Click vào Npc Cờ Minh Chủ) để nhận quà Minh Chủ và trở thành Võ Lâm Minh Chủ
  • Kết thúc hoạt động không ai đoạt cờ thỳ sẽ không có Võ Lâm Minh Chủ
  • Tượng minh chủ sẽ được lập tại Giang Tân Thôn ngay sau khi đoạt cờ !

Phần thưởng hoạt động

Sau khi kết thúc hoạt động, toàn bộ người chơi tham gia hoạt động đến nhận quà tại Npc Đạt Nhĩ Ba ở Giang Tân Thôn

Chưởng quản kính bút


Top
X