Cần biết

Hoạt động Công Thành Chiến

23-03-17


Hoạt động Công Thành Chiến

Thời gian hoạt động

  • Thời gian hoạt động : Từ 20:00 đến 21:00 thứ 5 hàng tuần
  • Điểu kiện tham gia : Tất cả người chơi đã có bang hội
  • Tham gia thông qua Npc Đạt Nhĩ Ba tại Giang Tân Thôn

Hướng dẫn hoạt động

  • Trong thời gian diễn ra từ 20:00 đến 21:00, người chơi tự do ra vào bản đồ
  • Khi di chuyển vào bản đồ Công Thành, người chơi sẽ chuyển trạng thái PK Bang Hội
  • Vào lúc 20:10 sẽ xuất hiện 4 Long Trụ ngoài (Bấm Phím Tab trên bàn phím để xem vị trí 4 Trụ ngoài trên bản đồ)
  • Long Trụ Thành Chính (Trung lập) sẽ xuất hiện sau 1p sau khi 4 Long Trụ ngoài bị hạ gục
  • Nhiệm vụ của các bang hội là hạ gục và bảo vệ Long Trụ Chính
  • Kết quả sẽ dựa trên điểm Tích Lũy Bang Hội, chiếm và bảo vệ được Long Trụ Chính tỷ lệ win 90%
  • Máu và kháng của Long Trụ khá ít, để tăng thêm kịch tính chiếm trụ và bảo vệ trụ giữa các bang

Quy tắc tính điểm tích lũy Bang hội

 • Hạ gục người chơi : Nhận 10 điểm
 • Hạ gục Trụ ngoài : Nhận 200 điểm
 • Hạ gục Trụ chính : Nhận 10000 điểm

Phần thưởng hoạt động

Sau khi kết thúc hoạt động, toàn bộ người chơi tham gia hoạt động đến nhận quà tại Npc Đạt Nhĩ Ba ở Giang Tân Thôn

Chưởng quản kính bút


Top
X